Chemie krokem - 2.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
2.lekce - Oxidy
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Název oxidu se skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména se zakončením podle oxidačního čísla.
Oxidy mají obecný vzorec MrOs, kde r je 1,2 a s 1 až 5 a 7. Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku, obsahující O-II.
Přehled názvů a vzorců oxidů udává tabulka:
Ox.číslo Koncovka Obec.vzorec Příklad
vzorec oxid
I -ný M2O K2O draselný
II -natý MO CaO vápenatý
III -itý M2O3 Fe2O3 železitý
IV -ičitý MO2 SiO2 křemičitý
V -ečný (-ičný) M2O5 P2O5 fosforečný
VI -ový MO3 SO3 sírový
VII -istý M2O7 Cl2O7 chloristý
VIII -ičelý MO4 OsO4 osmičelý
Nutné je pouze zapamatovat si koncovky odpovídající ox.číslům. Vzorec i název si potom snadno odvodíme. Ukážeme si to na příkladech:
(9)
Příklad1: Jaký má vzorec oxid chlorový?.
= Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II. Napíšeme tedy            O-II
Chlor má podle koncovky -ový ox.číslo +VI. Doplníme chlor   ClVIO-II
Součet oxidačních čísel prvků ve sloučenině musí být nula (pravidlo 2).
K určení počtu atomů chloru a kyslíku nám pomůže tzv. křížové pravidlo:

Potom skutečně pro oxidační čísla platí: VI.2 + (-II).6 = 12 - 12 = 0
Dostáváme tedy vzorec Cl2O6. Poměr počtu atomů 2 : 6 lze ješte zkrátit dvěma na poměr 1 : 3 a výsledný vzorec oxidu chlorového je ClO3.
K určení oxidačních čísel ze vzorce dáváme přednost rovnici (viz další příklad), protože ze vzorce ClO3 by křížové pravidlo dávalo ox.číslo chloru III, ale ve skutečnosti je VI.
Výsledek:    Oxid chlorový má vzorec ClO3

Příklad2: Určete název sloučeniny Cl2O5
= Jde o sloučeninu chloru a kyslíku, tedy oxid chlor ... a koncovku přidáme podle ox.čísla chloru.
Kyslík má oxidační číslo -II a ox.číslo chloru označíme x:    Clx2O-II5
Pro ox.číslo x platí:     x.2 + (-II).5 = 0
Odsud dostáváme x = 5. Chlor má tedy ox. číslo V a název bude mít koncovku -ečný (chloričný česky nejde).
Výsledek:    Cl2O5 se nazývá oxid chlorečný

Názvy polymerních oxidů se tvoří pomocí číslovkových předpon, udávajících počty jednotlivých atomů v molekule oxidu. (10)

Příklad3: Určete název sloučeniny P4O6
= Jedná se o oxid fosforu. Obsahuje 6 atomů O (hexa) a 4 atomy fosforu (tetra), proto jeho název začíná hexaoxid tetrafosfor ... a koncovku přidáme podle ox.čísla fosforu.
Kyslík má oxidační číslo -II a ox.číslo fosforu označíme x:    Px4O-II6
Pro ox.číslo x platí:     x.4 + (-II).6 = 0
Odsud dostáváme x = 3. Fosfor má tedy ox. číslo III a název bude mít koncovku -itý
Výsledek:    P4O6 se nazývá hexaoxid tetrafosforitý


B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Jaký vzorec má oxid jodistý?
      


Příklad 2:    Určete název sloučeniny CrO3
      


Příklad 3:    Určete název sloučeniny N2O4
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1oxid manganičitý?CHelp Výsledek
2TeO3CHelp Výsledek
3oxid fosforitý?CHelp Výsledek
4Cl2O7CHelp Výsledek
5oxid nikelnatý?CHelp Výsledek
6tetraoxid didusičitý?BHelp Výsledek
7OsO4CHelp Výsledek
8oxid cesný?CHelp Výsledek
9HgOCHelp Výsledek
10oxid rutheničelý?CHelp Výsledek
11Al2O3CHelp Výsledek
12oxid bromistý?CHelp Výsledek
13Li2OCHelp Výsledek
14oxid chromový?CHelp Výsledek
15GeO2CHelp Výsledek
16oxid fosforečný?CHelp Výsledek
17P4O6BHelp Výsledek
18As2O5CHelp Výsledek
19oxid hlinitý?CHelp Výsledek
20K2OCHelp Výsledek
21oxid uhličitý?CHelp Výsledek
22SnO2CHelp Výsledek
23dekaoxid tetrafosforečný?BHelp Výsledek
24oxid dusičný?CHelp Výsledek
25Sb2O5CHelp Výsledek
26oxid sírový?CHelp Výsledek
27SeO3CHelp Výsledek
28oxid manganistý?CHelp Výsledek
29As4O6BHelp Výsledek
30I2O7CHelp Výsledek
31oxid osmičelý?CHelp Výsledek
32RuO4CHelp Výsledek
33oxid sodný?CHelp Výsledek
34MgOCHelp Výsledek
35tetraoxid disiřičitý?BHelp Výsledek
36oxid vápenatý?CHelp Výsledek
37As2O3CHelp Výsledek
38tetraoxid dihořečnato-titaničitý?AHelp Výsledek
39oxid dusný?CHelp Výsledek
40Cl2OCHelp Výsledek
41oxid barnatý?CHelp Výsledek
42S3O9BHelp Výsledek
43BeOCHelp Výsledek
44oxid titanitý?CHelp Výsledek
45tetraoxid železnato-dichromitý?AHelp Výsledek
46N2O3CHelp Výsledek
47oxid dusičitý?CHelp Výsledek
48TiO2CHelp Výsledek
49tetraoxid didusičitý?BHelp Výsledek
50oxid jodičný?CHelp Výsledek
51Br2O5CHelp Výsledek
52Fe3O4AHelp Výsledek
53oxid chlorový?CHelp Výsledek
54MnO3CHelp Výsledek
55oxid chloristý?CHelp Výsledek
56N4O8BHelp Výsledek
57Br2O7CHelp Výsledek
58oxid osmičelý?CHelp Výsledek
59RuO4CHelp Výsledek
60Fe2ZnO4AHelp Výsledek
61oxid manganičitý?CHelp Výsledek
62TeO3CHelp Výsledek
63oxid fosforitý?CHelp Výsledek
64Cl2O7CHelp Výsledek
65oxid nikelnatý?CHelp Výsledek
66tetraoxid didusičitý?BHelp Výsledek
67OsO4CHelp Výsledek
68oxid cesný?CHelp Výsledek
69HgOCHelp Výsledek
70oxid rutheničelý?CHelp Výsledek
71Al2O3CHelp Výsledek
72oxid bromistý?CHelp Výsledek
73Li2OCHelp Výsledek
74oxid chromový?CHelp Výsledek
75GeO2CHelp Výsledek
76oxid fosforečný?CHelp Výsledek
77P4O6BHelp Výsledek
78As2O5CHelp Výsledek
79oxid hlinitý?CHelp Výsledek
80K2OCHelp Výsledek
81oxid uhličitý?CHelp Výsledek
82SnO2CHelp Výsledek
83dekaoxid tetrafosforečný?BHelp Výsledek
84oxid dusičný?CHelp Výsledek
85Sb2O5CHelp Výsledek
86oxid sírový?CHelp Výsledek
87SeO3CHelp Výsledek
88oxid manganistý?CHelp Výsledek
89As4O6BHelp Výsledek
90I2O7CHelp Výsledek
91oxid osmičelý?CHelp Výsledek
92RuO4CHelp Výsledek
93oxid sodný?CHelp Výsledek
94MgOCHelp Výsledek
95tetraoxid disiřičitý?BHelp Výsledek
96oxid vápenatý?CHelp Výsledek
97As2O3CHelp Výsledek
98tetraoxid dihořečnato-titaničitý?AHelp Výsledek
99oxid dusný?CHelp Výsledek
100Cl2OCHelp Výsledek
101oxid barnatý?CHelp Výsledek
102S3O9BHelp Výsledek
103BeOCHelp Výsledek
104oxid titanitý?CHelp Výsledek
105tetraoxid železnato-dichromitý?AHelp Výsledek
106N2O3CHelp Výsledek
107oxid dusičitý?CHelp Výsledek
108TiO2CHelp Výsledek
109tetraoxid didusičitý?BHelp Výsledek
110oxid jodičný?CHelp Výsledek
111Br2O5CHelp Výsledek
112Fe3O4AHelp Výsledek
113oxid chlorový?CHelp Výsledek
114MnO3CHelp Výsledek
115oxid chloristý?CHelp Výsledek
116N4O8BHelp Výsledek
117Br2O7CHelp Výsledek
118oxid osmičelý?CHelp Výsledek
119RuO4CHelp Výsledek
120Fe2ZnO4AHelp Výsledek


D.Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.


E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!


F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!