Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
306.Cl2O7Vypočtěte ox.číslo Cl a určete koncovku oxidu