Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
319.P4O6Dejte předpony,vypočtěte ox.číslo P a určete koncovku oxidu