Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
353.Br2O5Vypočtěte ox.číslo Br a určete koncovku oxidu