Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
360.oxid osmičelý?Napište značky prvků, určete ox.čísla a užijte křížové pravidlo