Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
356.MnO3Vypočtěte ox.číslo Mn a určete koncovku oxidu