Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
326.oxid dusičný?Napište značky prvků, určete ox.čísla a užijte křížové pravidlo