Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
339.As2O3Vypočtěte ox.číslo As a určete koncovku oxidu