Chemie krokem - 3.lekce ...

Názvosloví anorg.sloučenin
3.lekce - Halogenidy a hydroxidy
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Halogenidy mají obecný vzorec MXn , kde n je 1 až 8 a počet (n) atomů halogenu X udává přímo kladné oxidační číslo prvku M. Název se skládá z podstatného jména chlorid (fluorid, bromid jodid) , a názvu prvku M s koncovkou odpovídající oxidačnímu číslu. Halogenidy jsou binární sloučeniny halogenů obsahující X-I. (11)Příklad1: Jaký má vzorec bromid hlinitý?.
= V halogenidech má halogen vždy oxidační číslo -I. Napíšeme tedy        Br-I
Hliník má podle koncovky -itý ox.číslo +III. Doplníme hliník                AlIIIBr-I
Součet oxidačních čísel prvků ve sloučenině musí být nula (pravidlo 2).
K určení počtu atomů hliníku a bromu nám pomůže tzv. křížové pravidlo:

Potom skutečně pro oxidační čísla platí: III.1 + (-I).3 = 3 - 3 = 0
Jedničku psát nemusíme a dostaváme AlBr3.
Jednodušší je zapamatovat si pravidlo (12), podle kterého z názvu bromid hlinitý (koncovky -itý) přímo vyplývá, že počet atomů bromu je 3.
Výsledek:    Bromid hlinitý má vzorec AlBr3

Příklad2: Určete název sloučeniny SbCl5
= Jde o sloučeninu antimonu a chloru, tedy chlorid antimon ... a koncovku přidáme podle ox.čísla antimonu.
Chlor má oxidační číslo -I a ox.číslo antimonu označíme x:    Sbx1Cl-I5
Pro ox.číslo x platí:     x.1 + (-I).5 = 0
Odsud dostáváme x = 5. Antimon má tedy ox. číslo V a název bude mít koncovku -ičný (antimonečný česky nejde).
Opět jednodušeji podle (12) je oxidační číslo antimonu V a název bude mít koncovku -ičný.
Výsledek:    SbCl5 se nazývá chlorid antimoničný


Hydroxidy mají obecný vzorec M(OH)r, kde r je 1 až 4 a udává přímo kladné ox.číslo kovu M (podobně jako u halogenidů). Hydroxidy obsahují (OH)-I
(12)

Příklad3: Jaký má vzorec hydroxid olovnatý?.
= V hydroxidech má skupina OH oxidační číslo -I. Napíšeme tedy        OH-I
Olovo má podle koncovky -natý ox.číslo +II. Doplníme olovo       PbII(OH)-I
Podle křížového pravidla dostáváme PbII(OH)-I2
Jednodušší je zapamatovat si pravidlo (14), podle kterého z názvu hydroxid olovnatý (koncovky -natý) přímo vyplývá, že počet skupin OH bude 2.
Výsledek:    Hydroxid olovnatý má vzorec Pb(OH)2

Příklad4: Určete název sloučeniny Ti(OH)3
= Jedná se hydroxid titan ... a koncovku přidáme podle ox.čísla titanu.
Skupina OH má oxidační číslo -I a ox.číslo titanu označíme x:    Tix1(OH)-I3
Pro ox.číslo x platí:     x.1 + (-I).3 = 0
Odsud dostáváme x = 3. Titan má tedy ox. číslo III a název bude mít koncovku -itý
Opět jednodušeji podle (14) je oxidační číslo titanu III a název bude mít koncovku -itý.
Výsledek:    Ti(OH)3 se nazývá hydroxid titanitý

B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Určete název sloučeniny CrCl3
      


Příklad 2:    Jaký má vzorec bromid olovičitý?
      


Příklad 3:    Určete název sloučeniny Zn(OH)2
      


Příklad 4:    Jaký má vzorec hydroxid chromitý?
      C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1fluorid lithný?CHelp Výsledek
2bromid hořečnatý?CHelp Výsledek
3jodid hlinitý?CHelp Výsledek
4chlorid olovičitý?CHelp Výsledek
5bromid fosforečný?CHelp Výsledek
6chlorid sírový?CHelp Výsledek
7jodid cesný?CHelp Výsledek
8bromid železnatý?CHelp Výsledek
9chlorid titanitý?CHelp Výsledek
10fluorid křemičitý?CHelp Výsledek
11jodid antimoničný?CHelp Výsledek
12fluorid chromový?CHelp Výsledek
13NaFCHelp Výsledek
14BeCl2CHelp Výsledek
15BF3CHelp Výsledek
16GeF4CHelp Výsledek
17AsBr5CHelp Výsledek
18CrI6CHelp Výsledek
19KICHelp Výsledek
20BaBr2CHelp Výsledek
21CrI3CHelp Výsledek
22SiCl4CHelp Výsledek
23PF5CHelp Výsledek
24TeCl6CHelp Výsledek
25Ti(OH)3CHelp Výsledek
26Ag(OH)CHelp Výsledek
27Mn(OH)4CHelp Výsledek
28Ni(OH)2CHelp Výsledek
29Al(OH)3CHelp Výsledek
30Ba(OH)2CHelp Výsledek
31NaOHCHelp Výsledek
32Fe(OH)3CHelp Výsledek
33Ti(OH)4CHelp Výsledek
34Cd(OH)2CHelp Výsledek
35hydroxid chromitý?CHelp Výsledek
36hydroxid železnatý?CHelp Výsledek
37hydroxid manganičitý?CHelp Výsledek
38hydroxid barnatý?CHelp Výsledek
39hydroxid manganitý?CHelp Výsledek
40hydroxid thalný?CHelp Výsledek
41hydroxid zinečnatý?CHelp Výsledek
42hydroxid draselný?CHelp Výsledek
43hydroxid berylnatý?CHelp Výsledek
44hydroxid olovičitý?CHelp Výsledek
45fluorid lithný?CHelp Výsledek
46bromid hořečnatý?CHelp Výsledek
47jodid hlinitý?CHelp Výsledek
48chlorid olovičitý?CHelp Výsledek
49bromid fosforečný?CHelp Výsledek
50chlorid sírový?CHelp Výsledek
51jodid cesný?CHelp Výsledek
52bromid železnatý?CHelp Výsledek
53chlorid titanitý?CHelp Výsledek
54fluorid křemičitý?CHelp Výsledek
55jodid antimoničný?CHelp Výsledek
56fluorid chromový?CHelp Výsledek
57NaFCHelp Výsledek
58BeCl2CHelp Výsledek
59BF3CHelp Výsledek
60GeF4CHelp Výsledek
61AsBr5CHelp Výsledek
62CrI6CHelp Výsledek
63KICHelp Výsledek
64BaBr2CHelp Výsledek
65CrI3CHelp Výsledek
66SiCl4CHelp Výsledek
67PF5CHelp Výsledek
68TeCl6CHelp Výsledek
69Ti(OH)3CHelp Výsledek
70Ag(OH)CHelp Výsledek
71Mn(OH)4CHelp Výsledek
72Ni(OH)2CHelp Výsledek
73Al(OH)3CHelp Výsledek
74Ba(OH)2CHelp Výsledek
75NaOHCHelp Výsledek
76Fe(OH)3CHelp Výsledek
77Ti(OH)4CHelp Výsledek
78Cd(OH)2CHelp Výsledek
79hydroxid chromitý?CHelp Výsledek
80hydroxid železnatý?CHelp Výsledek
81hydroxid manganičitý?CHelp Výsledek
82hydroxid barnatý?CHelp Výsledek
83hydroxid manganitý?CHelp Výsledek
84hydroxid thalný?CHelp Výsledek
85hydroxid zinečnatý?CHelp Výsledek
86hydroxid draselný?CHelp Výsledek
87hydroxid berylnatý?CHelp Výsledek
88hydroxid olovičitý?CHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na VŠ a otestujte svoji připravenost.E.Náhodný test

Otestujte si znalost názvosloví této lekce!F. Hodnocení výsledků a komunikace s učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!