Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
405.hydroxid berylnatý?Napište značky prvků,určete ox.čísla,použijte křížové pravidlo