Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
405.hydroxid berylnatý?Be(OH)2