Přehled ...

   Na těchto stránkách se naučíte základům programovacího jazyka Pascal, seznámíte se s jeho základními rysy, na příkladech poznáte jeho možnosti. Ke každé lekci je připojen domácí úkol, který on-line vyřešíte a vyučující ho opraví, okomentuje. Můžete také komunikovat s vyučujícím formou dotazů a připomínek. Hodnocení a odpověď najdete nejpozději druhý den pomocí volby Hodnocení. Ukázka zobrazuje příklad komunikce s vyučujícím.

Skype výuka, doučování
    Výuka Pascalu zatím obsahuje tyto lekce:

Základy jazyka
  - úvod, etapy tvorby programu, stavba programu - 1.lekce
  - symboly a datové typy - 2.lekce
  - konstanta, proměnná, výraz, příkaz přiřazení, příkaz vstupu, výstupu - 3.lekce
  - příkaz prázdný, procedury, přiřazení, skoku. Slořený příkaz. Příkaz If - 4.lekce
  - příkaz Case. Příkazy cyklu, příkaz For. - 5.lekce
  - příkaz cyklu While a Repeat. - 6.lekce
  - příklady - základní příkazy - 7.lekce
  - tvorba efektivních programů - 8.lekce

Podprogramy
  - podprogramy - procedury - 9.lekce
  - podprogramy - funkce - 10.lekce
  - procedury s parametry - 11.lekce
  - funkce s parametry - 12.lekce
  - rekurzivní procedury a funkce - 13.lekce

Strukturované datové typy
  - pole - 14.lekce
  - vícerozměrné pole - 15.lekce
  - vícerozměrné pole - operace s maticemi - 16.lekce
  - datový typ STRING , práce s řetezci - 17.lekce
  - vyhledávání v poli - 18.lekce
  - řazení pole - 19.lekce
  - řazení pole II. - 20.lekce
  - záznam (record) - 21.lekce
  - variantní záznam - 22.lekce
  - soubor - 23.lekce

Grafické možnosti jazyka
  - výstup na monitor, okna - 24.lekce
  - znaky a obrázky v grafickém režimu - 25.lekce
  - grafy funkcí - 26.lekce
  - pohyb po obrazovce - 27.lekce

Matematické a další úlohy
  - numerické řešení rovnice s jednou neznámou - 28.lekce
  - řešení soustavy lineárních rovnic - 29.lekce

Techniky programování
  - modulární programování - 30.lekce
  - objektově orientované programování I. - 31.lekce
  - objektově orientované programování II. - 32.lekce

Dynamické datové struktury
  - Dynamická proměnná - 33.lekce