Propozice soutěže Umíš?...

   Jste soutěživý typ, nebo si chcete prostě jen osvěžit své všeobecné znalosti? Pak je tu pro Vás série soutěží z oblastí týkajících se různých předmětů.
   Soutěže budou mít 10 kol (1 kolo měsíčně). V každém kole a předmětu dostanete vždy 3 otázky. Za správnou odpověď získáte 1 bod. Odpovídat v daném kole můžete samozřejmě jen jednou. Další pokus odpovídat ve stejném kole Vám nebude započítán. U každého korektně zaregistrovaného soutěžícího bude evidován počet bodů. Při první návštěvě se zaregistrujete (při dalších přihlásíte) a odpovíte na uvedené otázky.
   Vyhodnocení odpovědí a zobrazení průběžného stavu se zobrazí ihned po odeslání odpovědí,hodnocení provádí  "e-učitel". Pro každý předmět je uveden autor, který připravuje otázky a jemuž můžete zasílat dotazy a náměty.
   Soutěž bude vyhodnocována v každém kole zvlášť podle součtu získaných bodů ve všech předmětech. Aktuální pořadí získáte volbou Prémie. Při rovnosti bodů rozhoduje pozdější datum odpovědi.
   Soutěž bude vyhodnocena také celkově za všech 10 kol v součtu bodů ve všech předmětech. Aktuální pořadí získáte volbou Celkové výsledky.
Při výběru otázek pomohli: fyzika - RNDr.Hana Veselá, chemie - Mgr.Ivanka Kosová, biologie - RNDr.Jan Vít, výtvarná výchova - Mgr.Václava Křížová.


Vyberte si soutěž:

matematika

fyzika

chemie

biologie

informatika

výtvarka

hudebka