Chemie ...
1.kolo

1.úkolKterá sloučenina vytváří při teplotě 25°C ve vodném prostředí roztok, jehož pH < 7 ?

Vyberte správnou odpověď:

kyselina 2-hydroxypropanová
methylester kyseliny mravenčí
octan ethylnatý
octan sodný

 

2.úkol

Kolik molů dusíku může maximálně vzniknout tepelným rozkladem 8 molů dusičnanu draselného? Př rozkladu vzniká oxid draselný, dusík a kyslík.
  Napiš max. počet molů dusíku:: 

 

3.úkol

Které z následujících tvrzení je správné?

Vyberte správné tvrzení:

atom O v kationtu CH3CH2OH2+ má ox.číslo 1
trojná vazba v molekule N2 je tvořena dvěma vazbami s a jednou vazbou p
atom dusíku v molekule amoniaku obsahuje jeden volný el.pár
všechny vazby v molekule HCHO jsou nepolární


Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!