Informatika ...
1.kolo
1.úkol
Je dána následující funkce X:

function X(cislo:integer):integer;
begin
  if cislo = 0 then
      X := 1
    else
      X := cislo * X{cislo - 1)
end.

Co tato funkce vypočítá pro skutečný parametr rovný šesti?
  Napište výslednou hodnotu funkce X: 

 

2.úkol

Které tvrzení o automatickém červu není pravdivé:

Vyberte nepravdivé tvrzení: 

infikuje počítač bez zásahu uživatele
umí se maskovat
primárně se šíří el.poštou
je umožněn chybou systémové komponenty

 

3.úkol

Jedno z následujících tvrzení o parametrech volaných odkazem není správné. Které to je?

Vyberte nesprávné tvrzení: 

může být vstupním i výstupním
skutečným parametrem může být jen proměnná
nárokuje další paměťové místo
skutečný parametr musí mít totožný typ jako formální


Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!