Autor ...   


Autorem www.mojeskola.cz - projektu Škola hrou - je Mgr. Václav Kos (absolvent PřF UP Olomouc, IVT, M, Ch).
Web tvoří, programuje a provozuje ve svém volném čase a na vlastní náklady.
První verze stránek byla spuštěna v říjnu 2000 na adrese http://skolahrou.yo.cz.
Od 1.února 2001 byl web přemístěn na doménu autora - www.mojeskola.cz. --> recenze
Zde najdete některé okamžiky historie webu.
Napsat autorovi  


Publikační činnost autora

Soutěž eLearning 2004 - TECHFILM 2004 [UHK Hradec Králové 8.-11.11.2004]
Sborník příspěvků: Matika krokem
Prezentace: Matika krokem
Výsledky: Čestné uznání - Václav Kos, www.mojeskola.cz, Matika krokem
Za soustavné cílevědomé využívání on-line technologií ve výuce (portál MOJESKOLA)

BELCOM'04 [ČVUT Praha, 2.-3.2.2004] - E-learning v České a Slovenské republice - Stav a perspektivy
Elektronický sborník příspěvků: E-learning na Moje škola
"Server Moje škola (www.mojeskola.cz) je řazen mezi školské portály, které nabízí e-learning (poslední reference – Ty portály české (1) na www.ceskaskola.cz). Ve svém příspěvku bych chtěl s některými jeho možnostmi seznámit ..."

Škola on-line [11.12.2002 ] - E-learning od učitele
" ...Konkrétní způsoby, jak tuto metodu použít na jednotlivé partie učiva se rodí a začnou se nabízet k posouzení a vyzkoušení. Matika krokem představuje variantu použití e-learningu na kapitolu Komplexí čísla, která je rozdělena do 5 lekcí. Nabízený postup při studiu lze shrnout do 5 kroků:
1.Výklad učiva a řešené příklady. Nejprve se studující seznámí s nezbytným množstvím teoretických pouček a pravidel, které jsou vysvětleny na řešených ukázkových příkladech.
2.Příklady s on-line krokovou kontrolou i pomocí e-učitele. Získané poznatky si lze vyzkoušet na příkladech, které se řeší postupně, v dílčích krocích a výsledky se okamžitě vyhodnocují a zaznamenávají (pokud je uživatel registrován-registrace je zdarma) ..."Učitelské listy [9.1.2003] - E-learning na serveru Moje škola
" O výhodách aplikace e-learningu při vzdělávání dnes už asi nikdo nepochybuje. Konkrétní způsoby, jak tuto metodu použít na jednotlivé partie učiva z matematiky na gymnáziu, se průběžně rodí a nabízejí se vám k posouzení a vyzkoušení.
Server Moje škola (http://www.mojeskola.cz) si již našel cestu mezi známé školské servery (reference: http://www.ceskaskola.cz/ - Internet - U tabule: Moje škola, učebnice O. Růžička: Internet pro učitele, P. Řezníček: Internet pro studenty, CHIP 9/2002 Škola - základ života...). Provozuji ho ve volném čase a na své náklady od února 2001 při normální výuce na gymnáziu...."
Škola on-line [4.3.2003] - Jak může internet pomoci při výuce nejen na gymnáziu?
"Konkrétní rady a zkušenosti týkající se výuky pomocí internetu v informatice, chemii a matematice si přečtete právě zde ...

Domnívám se, že učitel nejvíce ocení, když mu ukážete, vysvětlíte, jak internetu využívat pro zkvalitnění a usnadnění výuky jeho předmětu. V poslední době se na trhu objevilo několik publikací na téma internet a učitel. Jak ale využívat internetu přímo v hodině se zde nedozvíte. Proto bych chtěl nabídnout několik zkušeností a tipů, jak internet implementovat do výuky (hlavně v informatice, matematice a chemii) . .."Týdeník ŠKOLSTVÍ [11.1.2002] - Znáte server Moje škola? Str. 12
"... Na Mikuláše se rozběhla nová verze, která obsahuje řadu novinek, z nichž bych chtěl některé nabídnout kantorské veřejnosti.
Rubrika SBOROVNA ve volbě PŘÍPRAVY nabízí otevřenou, on-line databanku materiálů pro výuku z kantorské dílny rozdělenou zatím na tři oddíly - Výklad, Procvičení a Zkoušení. Každý zájemce (učitel, žák, rodič) zde může najít inspiraci popř. pomoc pro svoji vzdělávací činnost. Aktivnější učitelé se můžou zapojit svým příspěvkem. ..."