Pomůcky ...

 Vyberte si předmět:
všechny  
český jazyk cizí jazyky dějepis hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova psychologie
zeměpis matematika fyzika chemie biologie informatika ostatní

 Předmět: zeměpis   přidej nové pomůcky  
Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost       Prodos s.r.o. - http://www.prodos-cz.cz 
Učebnice pro devátý ročník tvoří poslední článek souvislé řady materiálů pro výuku zeměpisu na ZŠ. Přirozeně tedy završuje jak metodickou, tak obsahovou stavbu série učebnic zeměpisu nakladatelství Prodos. Námět, hospodářský a politický zeměpis, umožnil tvůrcům otevřený a komunikativní přístup k látce. Výklad se nesnaží seznamovat žáky s ustálenou výbavou a popisnými možnostmi sociální, ekonomické a politické geografie, daleko spíše se je snaží motivovat k využití dosavadních zeměpisných poznatků při poznávání světa a geograficky relevantních dějů, které v něm probíhají.
Cena: 78 Kč
Ukázat (Koupit)

Zpět