Pomůcky ...

 Vyberte si předmět:
všechny  
český jazyk cizí jazyky dějepis hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova psychologie
zeměpis matematika fyzika chemie biologie informatika ostatní

 Předmět: informatika   přidej nové pomůcky  
E-learningový kurz základů programování.       Ing. Ondřej Hruška        - http://algoritmizace.asp2.cz/ 
Volně přístupný elektronický kurz, jehož rozsah odpovídá kapitole Algoritmizace a základy programování, makra (původně předpokládaných) státních maturit. Je rozdělen do tří částí – základních pojmů, tvorby vývojových diagramů a programování maker. Jednotlivé části jsou zamýšleny pro samostudium žáků, které poté učitel ve zbývající části hodiny ověří. Vyzkoušejte si e-learning na Vaší škole. :)
Ukázat (Koupit)

Zpět