Pomůcky ...

 Vyberte si předmět:
všechny  
český jazyk cizí jazyky dějepis hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova psychologie
zeměpis matematika fyzika chemie biologie informatika ostatní

 Předmět: všechny   přidej nové pomůcky  
Startovací balíček pro chemii       Edufor s. r. o.        - http://vernier.cz/katalog/detailinfo/kod/CZ-CH-STR 
Tento balíček je pečlivě navržen tak, aby za co nejnižší cenu pokryl co
nejvíce z těch oblastí školské chemie, ve kterých obvykle školy mají
nedostatek experimentálního vybavení.
Objednací číslo: CZ-CH-STR
Cena: 7500 Kč
Ukázat (Koupit)

Startovací balíček pro fyziku       Edufor s. r. o.        - http://vernier.cz/katalog/detailinfo/kod/CZ-FY-STR 
Tento balíček je pečlivě navržen tak, aby za co nejnižší cenu pokryl co
nejvíce z těch oblastí školské fyziky, ve kterých obvykle školy mají
nedostatek experimentálního vybavení.
Objednací číslo: CZ-FY-STR
Cena: 11586 Kč
Ukázat (Koupit)

E-learningový kurz základů programování.       Ing. Ondřej Hruška        - http://algoritmizace.asp2.cz/ 
Volně přístupný elektronický kurz, jehož rozsah odpovídá kapitole Algoritmizace a základy programování, makra (původně předpokládaných) státních maturit. Je rozdělen do tří částí – základních pojmů, tvorby vývojových diagramů a programování maker. Jednotlivé části jsou zamýšleny pro samostudium žáků, které poté učitel ve zbývající části hodiny ověří. Vyzkoušejte si e-learning na Vaší škole. :)
Ukázat (Koupit)

Vernier Go!Link       Edufor s.r.o. - http://web_vyvoj.vernier.cz/katalog/detailinfo/kod/GO-LINK 
Nejlebnější obdoba LabQuestu - pro měření se senzory Vernier
Cena: 2216 Kč
Ukázat (Koupit)

Vernier LabQuest - pro měření v přírodních vědách       Edufor s.r.o. - http://www.vernier.cz/katalog/detailinfo/kod/LABQ 
Školní experimentální systém Vernier LabQuest - modernější obdoba českého iSESu - je nyní dostupný i v ČR. Rozsáhlá sada připojitelných senzorů zejména pro pokusy v biologii, fyzice a chemii
Cena: 11950 Kč
Ukázat (Koupit)

Anatomické modely       nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - http://www.nns.cz 
Nakladatelství Nová škola Brno vám kromě osvědčených učebnic nově též nabízí anatomické modely pro různé typy škol. Více informací na http://nns.cz/blog/pomucky/anatomicke-modely/
Ukázat (Koupit)

Barevné papíry       nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - http://www.nns.cz 
Nakladatelství Nová škola vám nově nabízí složky barevných papírů zatavených ve smrštitelné fólii. Více informací na http://nns.cz/blog/skolni-potreby/barevne-papiry/
Ukázat (Koupit)

Obrysové mapy       nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - http://www.nns.cz 
Nakladatelství Nová škola vám nabízí soubory obrysových map - Evropa + Česká republika a Jižní a Severní Amerika + Austrálie + Afrika + Asie. Více informací na http://nns.cz/blog/pomucky/soubor-obrysovych-map/
Ukázat (Koupit)

HOBLA H - didaktické pomůcky       Miroslav Vrbka - http://www.hobla.cz 
Nabídka didaktických , cvičebních a rehabilitačních pomůcek pro MŠ , školní družiny , speciální školy a ústavy . Zhruba 1/2 hod. prezentace , kde si můžete pomůcky přímo ,,ochytat" ( vozím se sebou ).
Cena: 700 Kč
Poznámky: Kontakt. tel:776862323 , email: Vrbka.Miroslav@seznam.cz
Ukázat (Koupit)

Lexikon       Martin Adámať - http://lexikon.sk.sweb.cz 
On-line interaktívní lexikon, encyklopédie. Výročí narození a úmrtí, historická data, výkladový slovník, slovník cizích slov, slovník odborných termínů, životopisy, fotografie. Vše na jednom místě.
Ukázat (Koupit)

Zeměpis 5 - Hospodářství a společnost       Prodos s.r.o. - http://www.prodos-cz.cz 
Učebnice pro devátý ročník tvoří poslední článek souvislé řady materiálů pro výuku zeměpisu na ZŠ. Přirozeně tedy završuje jak metodickou, tak obsahovou stavbu série učebnic zeměpisu nakladatelství Prodos. Námět, hospodářský a politický zeměpis, umožnil tvůrcům otevřený a komunikativní přístup k látce. Výklad se nesnaží seznamovat žáky s ustálenou výbavou a popisnými možnostmi sociální, ekonomické a politické geografie, daleko spíše se je snaží motivovat k využití dosavadních zeměpisných poznatků při poznávání světa a geograficky relevantních dějů, které v něm probíhají.
Cena: 78 Kč
Ukázat (Koupit)

Software (nejen) pro školy       ALIS, spol.s r.o. -  
Relax-KEŠ pro Win - evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, tisk vysvědčení, inventarizace, administrativa školy (pro ZŠ, zvláštní, pomocné a speciální školy i pro všechny typy středních škol). Ekonomické moduly (Účetnictví, Mzdy a personalistika, Majetek). Programy pro volný čas. HOBBY-téka pro evidenci osobních zálib. Velký křížovkářský slovník pro luštitele i autory křížovek a hádanek a pro příznivce encyklopedicky uspořádaných informací. Testovací program FAND Logik - ke stažení zdarma (obsahuje 1.000 logických testů a lze vytvářet a parametrizovat své vlastní testy).

Tabule a další pomůcky       Tabule.cz -  
Tabule všeho druhu, mapy, školní nábytek, zpětné projektory, výukové videokazety, doplňkový sortiment.

Zpět