Všeobecné znalosti ...

Vytisknout
Přijímací zkoušky on-line - gymnázium osmileté studium - 2.varianta

1.úloha
Prvním americkým prezidentem byl:
 Abraham Lincoln  George Washington  Thomas Jefferson  John Braun


2.úloha
Na které řece leží Viktoriiny vodopády?
 Nil  Orinoko  Zambezi  neplatí žádná odpověď


3.úloha
Kdo je v dějinách nazýván zimním králem?
 Vladislav II.  Ferdinand II.  Albrecht II.  Fridrich Falcký


4.úloha
Hemoglobin v červených krvinkách člověka obsahuje prvek:
 hořčík  železo  fosfor  vápník


5.úloha
Hydroxid vápenatý se používá především:
 ve stavebnictví  ve strojírenství  v elektrotechnice  v letectví


6.úloha
Znojmo leží na řece:
 Morava  Znojmo  Dyje  Svratka


7.úloha
Karel IV. založil:
 Karlštejn  letohrádek Belvedér  Černinský palác  Vladislavský sál


8.úloha
Játra člověka produkují:
 enzym pepsin  enzym ptyalin  žluč  hormon adrenalin


9.úloha
Při poranění míchy poskytneme do příchodu lékaře následující první pomoc:
 uložíme do stabilizované polohy  zavedeme masáž srdce  zraněným nehýbáme  zavedeme umělé dýchání


10.úloha
Maďarština patří mezi jazyky:
 slovanské  germánské  ugrofinské  románské


11.úloha
Vynálezcem parního stroje byl:
 F.Křižík  J.Watt  A.Einstein  T.A.Edison


12.úloha
Oddenek je:
 olistěný stonek  typ kořene u jednoděložných rostlin  dutý stonek dělený kolénky  podzemní typ stonku


13.úloha
Kdy se konaly první olympijské hry ve starověkém Řecku?
 2300 př.n.l.  776 př.n.l.  333 př.n.l.  333 n.l.


14.úloha
Která řeka protéká Paříží?
 Seina  Loira  Rhôna  Rýn


15.úloha
Co zkoumá heraldika?
 pečetě  znaky a erby  mince  hrady a zámky


16.úloha
Studiem podmíněných reflexů se zabýval:
 J.Jánský  I.P.Pavlov  Ch.Darwin  J.E.Purkyně


17.úloha
Martin Luther byl:
 zakladatel renesance  představitel reformace v Německu  vynálezce lodního šroubu  španělský mořeplavec


18.úloha
Máme tři krychle o stejné hmotnosti:dřevěnou,hliníkovou a olověnou. Která z nich působí na podložku největší tlakovou silou?
 dřevěná  hliníková  olověná  všechny stejně


19.úloha
Francouzská královna Marie Antoinetta byla popravena v roce:
 1793  1843  1892  1656


20.úloha
Národní divadlo bylo otevřeno operou:
 Prodaná nevěsta  Libuše  Rusalka  Hubička