Český jazyk - prima...

Vytisknout
Přijímací zkoušky on-line - gymnázium osmileté studium - 2.varianta

1.úloha - 14 bodů     U podtržených podstatných jmen určete pád a vzor:
Děvčata házela do potoka proutky. Babička přinesla v nůši jablka. Věci jsou přáteli člověka. Co máš na srdci? Slepice svolává kuřátka. Na polích dozrávalo obilí.
  Děvčata      potoka  
  proutky     Babička  
      nůši       jablka  
     Věci     přáteli  
člověka       srdci  
Slepice   kuřátka  
  polích       obilí  


2.úloha - 8 bodů     Určete slovní druhy u podtržených výrazů:
Byl toosmý den, co se mi na poušti porouchal motor , a když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody.
       to         osmý  
      mi      poušti  
jsem   poslední  
      ze           své  


3.úloha - 10 bodů     Upravte slova v závorkách do správného tvaru:
Děvče se nejraději věnovalo ručním (práce)  .
Mezi slovanskými (řeč)  je i ukrajinština.
Pozoroval jsem výjev (vnímavé oči)  .
Setkal jsem se v Tatrách s (dva,tři)  přáteli.
Děti (jíst-přít.čas)  hodně ovoce.
(Povědět-2.os.mn.č. rozk.zp.)  nějakou příhodu.
Mám na (ona)  příjemné vzpomínky, stále (ona)  vidím před sebou.
Přijď se na (já)  podívat, málokdo ke (já)  zajde.


4.úloha - 4 body    Doplňte i nebo y :
Neznám   lidé
s tmav mi  skvrnam  
navštívili jsme Pavlov   příbuzné


5.úloha - 4 body     Vyberte slova, od nichž nelze utvořit zvláštní tvary pro čas přítomný, minulý a budoucí.   (Pozor! Za špatně vybranou možnost se bod odečítá!)
 jíst  odnést  dojít  zlámat
 zlomit  sníst  lámat  ulamovat


6.úloha - 6 bodů    Doplňte:
Doplňte n nebo nn:     ra é brambory , můj de ík
Doplňte ě nebo je:     válečné obti , vysoké nap
Doplňte s nebo z:      trávit prázdniny , tupit nůž


7.úloha - 4 body     Vyberte jména těch autorů, kteří píší (psali) pro děti:   (Pozor! Za špatně vybranou možnost se bod odečítá!)
 Žáček  Škvorecký  Hrubín
 K.Čapek  Sládek  Macourek


8.úloha - 4 body    Přečtěte si následující ukázku:
My umřem, avšak dříve si
hrob vysteleme slávou,
Svět celý musí nad hrobem
stát s obnaženou hlavou.
Uveďte:
a) Jak se báseň, z níž je ukázka, jmenuje: 
b) Kdo je autorem této sbírky (celým jménem) básní: 


9.úloha - 4 body     Vyberte slova, která mezi ostatní nepatří:  (Pozor! Za špatně vybrané slovo se bod odečítá!)
 omalovánky  malounko  malíř  neomalený
 malebný  smaltovaný  vymalovaný  malba


10.úloha - 2 body    Doplňte (vyberte) s sebou nebo sebou v následujících větách:
Po těch slovech   trhl.
Vzal mě   do divadla.