Kultura, umění ...

Návrat  
KLÁŠTER SV. JIŘÍ Kateřina Boháčová  

KLÁŠTER SV. JIŘÍ

Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1 - Pražský hrad, Jiřské nám. 33, tel. 257 531 644, 257 530 543, 257 535 829-30

Doprava: metro A - Malostranská, tram 12, 18, 22, 23; Pražský hrad 22, 23.


DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PETR BRANDL – MALÍŘ NEŘESTÍ POZEMSKÝCH:


Programy pro školní a zájmové skupiny


Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Na výstavu za Petrem Brandlem

Vyprávíme si o našem největším barokním malíři a snažíme se proniknout do dějů jeho obrazů. Prohlídka výstavy je kombinovaná s hledáním Brandlových děl

v expozici. Seznámení s pojmy žánr, portrét a šerosvit.


Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Neřesti podle Petra Brandla

Neřesti v obrazech barokního malíře jako inspirace pro divadelní hru. Žáci poznávají základní stavbu mravoličného výjevu v obrazech Petra Brandla. Sami však vytvářejí dialogy hry a stávají se aktéry příběhu, který se může zabývat mj. mravy a morálkou.


Programy pro individuální zájemce


Cyklus nedělních dílen

27. 2., 6. 3., 3. 4. a 17. 4. 2005

Určeno dětem od 6 do 12 let. Rezervace programu vždy dva týdny předem, cena jednoho pořadu 100 Kč pro rodinu.


Komentované prohlídky k výstavě (vždy každou druhou neděli)

Konají se vždy v neděli od 11.00 v těchto termínech: 13. 2., 27. 2. a následující neděle od 11 i od 13.00: 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4. 2005

V jiném termínu lze komentované prohlídky pro skupiny od 6

do 25 osob objednat na výše uvedených telefonních číslech.

Cena výkladu je 20 Kč k platné vstupence.Programy pro školy, skupiny dětí i dospělýchNa výstavu za Petrem Brandlem – vyprávíme si o našem největším barokním malíři

Z pohádky do pohádky – napínavé povídání pro nejmenší

O baroku všemi smysly – prohlížíme sochy rukama a modelujeme z hlíny

Velikonoční příběhy – nejen o Velikonocích

Umělcem na dvoře Rudolfa II. – doplníte fragment slavné sbírky?

Hledání baroka – bádání a rekonstrukce zakončené nalezením…

Mýtus o věčném návratu – od mýtického k všednímu a zpět

Na návštěvě v obrazárně – hra s reprodukcemi obrazů vrcholící sestavením vlastní obrazárny

Neřesti podle Petra Brandla – žáci jako aktéři divadelní hry o neřestech


N e d ě l n í    v ý t v a r n á   d í l n a Kateřina Boháčová  

N e d ě l n í   v ý t v a r n á   d í l n a


pro děti od 6 do 12 let a jejich rodiče


Na návštěvě u Holanďanů

v neděli 27. 2. 2005 ve 14.30

výjimečně ve Šternberském paláci ( Praha 1, Hradčanské nám. 15 )


Navážeme na povídání o Petru Brandlovi a vydáme se za jeho předchůdci a vrstevníky na návštěvu do sbírky holandského umění ve Šternberském paláci. Nejprve se seznámíme se slavnými mistry a jejich obrazy, a potom si sestavíme vlastní papírové zátiší. Proto si přineste nůžky, lepidlo, barevné papíry a obrázkový časopis či reklamní leták, z něhož budeme vystřihovat jednotlivé předměty. Vzhledem k tomu, že ve Šternberském paláci nejsou k dispozici stoly, ale pouze židle, vezměte si také pracovní podložku formátu A4. Přihlášky do 25. 2. na tel. 257 535 832.N e d ě l n í    v ý t v a r n á   d í l n a

pro děti od 6 do 14 let a jejich rodiče


O pohárech, baňkách a džbáncích


v neděli 6. 3. v 11.00 nebo ve 14.30 v klášteře sv.Jiří


Podíváme se na rozmanité nádoby, které se objevují na obrazech nejen od Petra Brandla, a zkusíme si vytočit mističku z hlíny. Nezapomeňte na pracovní oblečení – při točení na kruhu bývají děti zmazané od hlavy až k patě. Aby se všichni vystřídali, budeme pracovat jen v malých skupinkách, a proto program proběhne dvakrát: dopoledne a odpoledne.

Zveme všechny zájemce, kteří zmeškali listopadový termín dílny, a prosíme o jejich přihlášení do do 28.2. Kdo se již programu zúčastnil, může si točení zopakovat. Přihlašujte se laskavě v termínu od 29.2. do 4.3.


Cena každého pořadu je 100,- pro rodinu, přihlášky a informace na tel. 257 535 832.

Další termíny dílen jsou neděle 3. a 17. 4. 2005.


Čtvrteční výtvarné ateliéry Kateřina Boháčová  

Čtvrteční výtvarné ateliéry

v Klášteře sv. JiříPro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol ve věku od 12 do 18 let.

Výtvarné ateliéry nabídnou netradiční pohled na barokní umění a současně na různé výtvarné techniky.


Ateliéry se konají jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek od 16.00


10. 2. Štětec a další…

24. 2. Světla! … na scénu!

10. 3. (Pohádka) 1000 a jedné barvy

24. 3. Vrstvy a průsvity


Jednotlivé vstupné 70 Kč, předplatné na pololetí 500 Kč.


Probouzení příběhu Kateřina Boháčová  

Jarní výtvarná dílna

pro děti od 8 do 14 let


Probouzení příběhu


14. 3. 2005 – 18. 3. 2005

denně od 10.00 do 16.00

v Klášteře sv. Jiří a okolíkaždý příběh potřebuje své postavy i vypravěče. Nebojíte-li se probouzení příběhů a obrazů, račte vstoupit do naší dílny; poslední zimní týden v Národní galerii se bez vás neobejde…

pouze vy rozluštíte dávno zapomenuté příběhy; jen vy zachytíte ty, které by se navždy ztratily; stanete se postavami a vypravěči… A na konci týdne si odnesete vlastní knihu plnou… Čeho? No přece…Cena týdenní dílny je 1 000 Kč - zahrnuje 5x oběd, výtvarný materiál, odborného lektora.


Přihlášky přijímá a informace podává Lektorské oddělení SSU NG, Klášter sv. Jiří, Jiřské nám. 33, Praha 1 – Hrad

tel. 257 535 832 (přímé číslo) nebo 257 53 58 29-30, l. 38, 48

e-mail: ssueduc@ngprague.cz


Návrat