Moje škola
ÚVOD
                                                                                                                                   
      Návštěvník : Anonymous
--> Mapa webu <--         -> Vzkaz -> Chat 04:38 - čtvrtek 25.7 - Jakub        

 Šachy 


Přebor školy 2024
Zebříček ELO
     

 Vaše partie:
Rozehraná
Výzva
Nabídnutá
Ukončená
Nová


 Všechny partie:
Rozehrané
Volné
Ukázkové
Reklamace, protest


Diskusní fórum
Kontaktujte server


Přebor školy 2023
Přebor školy 2022
Přebor školy 2021
Přebor školy 2020
Přebor školy 2019
Přebor školy 2017-8
Přebor školy 2016
Přebor školy 2015
Přebor školy 2014
Přebor školy 2013
Přebor školy 2012
Přebor školy 2011
Přebor školy 2010
Přebor školy 2009
Přebor školy 2008
Přebor školy 2007
Přebor školy 2006
Přebor školy 2005
Přebor školy 2004


Rozhodčí
Výpočet ELO
Nápověda
Nejčastější dotazy

Šachy on-line...


Šachy on-line


   Vám umožní zahrát si partii královské hry s protihráčem u počítače připojeného k Internetu a přehrávat si partie zveřejněné ke studiu šachové strategie a taktiky.
   Pokud je soupeř u počítače (jste o tom informováni), můžete si počkat na jeho odpověď. Ta se ihned zobrazí i na vaší šachovnici (pokud ne, můžete pomoci volbou Obnovit v prohlížeči) a tak dále pokračovat v partii

Všechny partie rozehrané po 6.prosinci 2005 jsou veřejné a započítavají se do osobního koeficientu ELO!

Žebříček ELO
Všichni řádně zaregistrovaní hráči jsou seřazeni podle osobního koeficientu ELO vypočteného z výsledků sehraných partií. U každého hráče je k dispozici přehled jeho partií, které si lze přehrát. Hráči můžete poslat vzkaz, vyzvat ho k sehrání partie.

Rozehraná
Rozehraná partie - po výběru z Vašich rozehraných partií, zadáte tah, kde Vám soupeř již odpověděl. Pomocí volby Analýza pozice si můžete na pomocné šachovnici přehrát několik tahů, jak může partie pokračovat. Hru můžete kdykoliv ukončit volbou Vzdát partii, nabídnout remísu - Nabídka remísy nebo reklamovat prohru soupeře (např.soupeř nevidí mat) - Reklamovat výhru.
Pozor - reklamací partie končí!
Je-li reklamace oprávněná (posoudí rozhodčí - autor webu Mgr.Václav Kos), vyhrává partii reklamující hráč.
Není-li reklamace oprávněná, reklamující hráč prohrává partii!
Pokud soupeř provedl nemožný tah, je hráč povinen mu poslední tah vrátit - Vrácení tahu soupeři - a po opravě tahu partie normálně pokračuje dál.
Nemožný tah tedy partii neprohrává!
Zneužití tlačítka Vrátit tah soupeři má za následek pokutu popř. vyloučení z výsledkové listiny Přeboru školy..
Partie se automaticky ukončí po 15 dnech nečinnosti - hráč na tahu prohrává na čas.
Během partie můžete se soupeřem komunikovat - chatovat, posílat vzkazy.

Výzva
Zde odpovíte vyzývateli tím, že akceptujete jeho výzvu a zahájíte s ním partii nebo odmítnete zápas a zázanm se vymaže z databanky..

Nabídnutá
Přehled vašich nabídek k sehrání partie.

Ukončená
Přehled všech vašich ukončených partií.

Nová
1.Zahájení nové partie
  Registrovaný návštěvník při zahájení partie - Nová - zadá existující e-mailovou adresu protihráče, který bude vyzván ke hře nebo protihráče nevyplní, a pak bude hra nabídnuta všem.
2.Zápis tahů
  Partii zahájíte prvním tahem - klepnete na figuru, kterou chcete táhnout a pak klepnete na pole, kam chcete táhnout a tah se okamžitě zobrazí na šachovnici. Pokud váš prohlížeč neovládá JavaScript, tah se nezobrazí a potom musíte zapsat výchozí pole, kde stojí figurta - např.e2 a cílové pole, kam s ní chcete táhnout -např.e4.
Pozor - správnost tahu se nekontroluje. Nemožný tah vám soupeř bude reklamovat a partii prohráváte!!!
Tento program umožňuje sehrát on-line partii vzdálených šachistů a neučí hrát šachy.
Smaž umoožní vymazat špatný tah a zadat nový, správný.
Proveď správně provedený tah uloží do zápisu partie..
  Po provedení tahu čekáte na odpověď soupeře. Pokud je přítomen u počítače (on-line), jeho odpověď se okamžitě zobrazí na vaší šachovnicí. Tak můžete pokračovat ve vedení celé partie. Není-li on-line, při příští návštětvě najdete na úvodní stránce po přihlášení v Mojí sekci informaci, zda jste už na tahu. Čas se počítá od 2.tahu (dny:hodiny:minuty:vteřiny).

Rozehrané
Ukáže přehled všech rozehraných partií. Partii si můžete přehrát i zanalyzovat.

Volné
Tady si můžete vybrat ze zahájených partií, které nemají zadaného protihráče a jsou tedy výzvou pro všechny zájemce o hru..

Ukázkové
Tady najdete partie světových velmistrů s komentářem, na kterých můžete zdokonalovat svůj styl, taktický přehled a strategické vedení partie. Přihlášený uživatel může přidat některou svoji povedenou partii s doprovodným rozborem.

Reklamace, protest
Vaše partie, ve kterých byla uplatněna reklamace chybného tahu nebo podán protest proti chování soupeře a čekají na rozhodnutí rozhodčího. Můžete se přesvědčit, jak partie probíhala..

Diskusní fórum
Nabízí možnost sdělení a výměny dojmů, zkušenosti, nápadů (nejen) z šachového prostředít.

  ÚVOD
Návrat na úvodní stránku webu..