Matematika - prima ...

Vytisknout
Přijímací zkoušky on-line - gymnázium osmileté studium

1.příklad - 6 bodů
Petr jel na prázdniny k babičce. Cesta ho stála 180,- Kč, což byla jedna pětina částky, kterou dostal od maminky. Babičce koupil dárek za 149,50 Kč a dědečkovi knížku za 89,50 Kč. Kolik korun mu zbylo na další útraty, když si ještě odložil peníze na zpáteční cestu?
Napište počet korun:   Kč


2.příklad - 6 bodů

Slimák lezl na strom vysoký 25 metrů. Přes den vylezl 5 metrů, ale v noci sklouzl vždy o 2 metry dolů. Kolikátý den dosáhl vrcholu stromu

Napište, který den:  .den


3.příklad - 6 bodů

K vydláždění dvora lze použít dva druhy dlaždic – čtvercové o straně 50 cm nebo obdélníkové o stranách dlouhých 4 dm a 6 dm. V obchodě mají 1000 ks obdélníkových dlaždic, stejné množství mají i dlaždic čtvercových.

a) Jak velkou plochu lze vydláždit všemi čtvercovými dlaždicemi z     obchodu? Uveďte v m2.  m2
b) Jak velkou plochu lze vydláždit všemi obdélníkovými dlaždicemi z     obchodu? Uveďte v m2.
 m2
c) Má-li dvůr tvar obdélníka o stranách 10 metrů a 7 metrů, který druh     dlaždic bude vhodné použít?

    Kolik jich bude třeba?
 40x60  50x50  ks


4.příklad - 6 bodů

Na obrázku je plán zahrady (rozměry jsou v metrech)

a) Vypočítej délku plotu okolo celé zahrady.
 m
b) Urči celkovou plochu zahrady.Uveďte v m2.
 m2
c) Kolik potřebuješ sloupků na celý plot, když budou sloupky od sebe     vzdálené 4 metry?
 ks


5.příklad - 6 bodů
Místo hvězdiček doplň správné znaky početních výkonů:

  3    *      (8     *     4)      *     4 = 9                   8    *      4      *       3      *     5 = 10
3   (8   4)   4 = 9   8   4   3   5 = 10


6.příklad - 6 bodů

Maminka upekla buchty.Polovinu buchet odnesla babičce. Potom přišel domů Mirek a snědl polovinu zbylých buchet. Po něm přišel Petr a snědl zase polovinu zbylých buchet. Nakonec přišel tatínek a snědl opět polovinu zbylých buchet, takže pro maminku už zůstaly jen tři buchty. Kolik buchet maminka upekla?

Napište počet buchet: 


7.příklad - 6 bodů

Vypočítejte:

14 + 84 :(27 - 13) - 4·3 =
(14 + 84) : (27 - 13) + 4 ·3 =