Český jazyk ...

Vytisknout
Přijímací zkoušky on-line - gymnázium čtyřleté studium - 2.varianta

1.úloha - 5 bodú    Doplňte chybějící výrazy v uvedených rčeních a příslovích:
Lepší vrabec v hrsti než  na střeše. 
To je jako kdyby  na stěnu házel. 
Museli vypít kalich  až do dna. 
Sbal si svých pět  a vypadni! 
čerta na zeď. 


2.úloha - 5 bodů    Určete podtržený větný člen:
Umění mlčet je některým lidem cizí.  
Musíte vystoupit na stanici u vodárny.  
Veverka hup na strom.  
Šel mu vynadat přímo do jeho kanceláře.  
Mýlit se je lidské.  


3.úloha - 6 bodů    Napište ve 3.os.mn.č. oznamovacího způs.přítomného času sloveso v závorce:
mlhy   (válet se) 
rychlíky   (projíždět) 
dni   (míjet) 
šaty   (slušet) 
kuřáci   (nesmět) 
žáci   (nevědět) 


4.úloha - 9 bodů    Doplňte příslušné tvary zájmen (v závorce):
Ta kniha (já)    upoutala (svůj)    obsahem.
Všechny (mé)    věci jsou v (má)    skříni.
Bratr (já)    představil (svůj)    přátelům.
Odmítl jsem to z (týž)    důvodů.
Karel si lehl pod jabloň a hleděl do (její)    větví.
Jabloně kvetly a v (jejich)    větvích bzučely včely.


5.úloha - 8 bodů    Určete typ přísudku a označte holý přísudek:
  Tráva   byla   pokosena typ 
  Eva   byla   klidná typ 
  Hana   byla   doma typ 
  Vstup   zakázán typ 


6.úloha - 5 bodů    Doplňte správné tvary podstatných jmen {v závorce) v množném čísle:
Vzala dítě opatrně do svých (ruka)  .
Vezmi hrnec za obě (ucho)  .
Byl tak unavený, že sotva pletl (noha)  .
Zkusme se na to podívat jeho (oko)  .
Na dvoře se válel zbytek stolu bez (noha)  .


7.úloha - 5 bodů     V následujících souvětích označte větu vedlejší a určete její druh:
Kdo se bojí, nesmí do lesa.  Kdo...  nesmí... druh  
Zdá se mi docela sympatický, i když ho znám jen krátce.  Zdá...  i když... druh  
Ukrýval se před bývalým přítelem, jemuž dlužil vyšší částku peněz.  Ukrýval...  jemuž... druh  
Všiml sis, co se stalo?  Všiml...  co... druh  
Nechci, abys tam jezdila.  Nechci...  abys... druh  


8.úloha - 6 bodů    Vytvořte podmiňovací způsob od sloves smát se a vědět:
2.os.č.j. (smát se)  (vědět) 
1.os.č.mn. (smát se)  (vědět) 
2.os.č.mn. (smát se)  (vědět) 


9.úloha - 6 bodů     Označte dvojice, které jsou tvořeny antonymy:
  ano ne
stanice - zastávka    
řídký - hustý    
ves - víska    
král - královna    
rychle - pomalu    
obtížný - snadný    


10.úloha - 5 bodů     Kteří z těchto českých spisovatelů jsou čtenářům známi spíše svými prózami a kteří básněmi?
  Próza Básně
Vladimír Vančura    
Jaroslav Seifert    
Josef Škvorecký    
Ludvík Vaculík    
Vladimír Holan