5.prověrka ...


1.příklad
Řešte v R: 
Řešením rovnice je množina kořenů K =  


Odeslat řeąení můľe přihláąený uľivatel jednou! (přihláąení,regidtrace --> Úvod)


Pokyny pro zápis výsledku:

Řešení rovnice (nerovnice) zapisujeme takto:
K = {1,5/2}K = 0 (nula!)K = NK = Z - {3}
kořeny jsou 1 a 5/2nemá řešenířešením každé přirozené číslokaždé celé číslo kromě 3


Intervaly zapisujeme:
K = <-2/3,7/5>K = (-inf,-5>K = (-inf,-1)U<3,+inf)
zlomky zapisujeme pomocí lomítkainf = nekonečnoU (velké písmeno u) = sjednocení