7.prověrka ...


Analytická geometrie - hyperbola, kulová plocha

   Nabízíme vám možnost ověření a vyzkoušení znalosti z učiva o hyperbole a kulové ploše formou on-line testu, prověrky, kterou lze absolvovat individuálně doma u počítače (se všemi výhodami domácího studia) nebo formou skupinového testování během výuky ve škole (učitel nemusí připravovat zadání a hlavně ušetří čas na opravování a má okamžitě oklasifikovanou celou skupinu žáků).

Odpovídat může pouze přihlášený uživatel.

Tato prověrka obsahuje 4 úkoly. Za každý správně vyřešený úkol lze získat 4 body, celkem maximálně 16 bodů.

Po odeslání odpovědí se okamžitě se zobrazí celkový počet získaných bodů a výsledná klasifikace, hodnocení jednotlivých příkladů a kde jste udělali chybu!

Ve výsledkové listině seřazené podle času se zobrazí výsledná známka (body) a vyučující profesor má 15 minut na zapsání výsledků žáka. Poté se výsledky stávají anonymní.

Každý řešitel testu má vlastní, náhodně generované příklady.

Přihlášený řešitel získá tlačítkem Pokračovat zadání prověrky pouze jednou. Nemůže tedy vybírat zadaní, které se mu líbí.

Jste připraveni? Pokud ano, klepněte na Pokračovat začněte si měřit čas.

Neklepejte tedy na tlačítko Pokračovat vícekrát. Nebude potom možno odeslat řešení.Pokud po vyhodnocení prověrky odpovědi opravíte (Zpět) a odešlete znovu, prověrka bude hodnocena nedostatečně!