6.prověrka ...


1.příklad
Jaká je rovnice tečny paraboly o rovnici y2 - 6x - 6y + 3 = 0 rovnoběžné s přímkou o rovnici 3x - 2y + 7 = 0 .
   2x + 3y + 11 = 0       2x - 3y + 11 = 0       3x + 2y - 11 = 0   
   3x + 2y + 11 = 0       3x - 2y - 11 = 0       3x - 2y + 11 = 0   


Odeslat řešení může přihlášený uživatel jednou! (přihlášení,regidtrace --> Úvod)