Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
148.V množině C řešte rovnici s neznámou z:   z2 + |z| = 0z=0 nebo z=i nebo z=-i