Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
144.V goniometrickém tvaru vyjádřete komplexní číslo:   2isinp/4.(cos7p/3+isin7p/3).(cos(-2p/3)+isin(-2p/3))(cosp/6+isinp/6)