Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
104.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí zároveň:   |z-1-i|=1 , |z-i|=|z-1|Průsečík jednotkové kružnice se středem v bodě 1+i s osou úsečky s koncovými body 1, -i