Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
102.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   Polorovina s vnitřním bodem [-2,-1], jejíž hranicí je osa úsečky [2,1],[-2,-1]