Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
99.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   Vnitřek poloroviny s vnitřním bodem [1,0], jejíž hranicí je osa úsečky [1,0],[-1/2,-1/2]