Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
92.V Gaus.r. zobrazte k.čísla z, pro něž platí:   2 < | z - 1 + 2i | < 7 | z + 2i | a současně | z + 1 + 3i | 2 Průnik vnitřku mezikruží se středem S[1,-2] a poloměry r=2, r=7 a vnějšku kruhu se středem s[-1,-3] a poloměrem 2