Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
85.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - i | | z + i | Polorovina s hranicí v ose x a nezáporné y