Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
81.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   0,4 | z + 1 - i | 2,4 Mezikruží se středem S[-1,1] a poloměry r=0,4 a r=2,4