Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
77.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z. - 2 |.| z. - 4 |.| |z| - 4 | = 0 Soustředné kružniee se středem S[0,0] a poloměry ,2,4