Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
56.V Gaussově rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - 1 | = 3 Kružnice se středem S[1,0] a poloměrem r=3