Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
127.Ze všech komplexních čísel z, pro něž je |z+25i|15, vyberte ta, která mají v intervalu <0,2p) největší argument.12-6i