Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
101.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí zároveň:   |z| 1 , |z - i| |z| , |z-1| 1Vnitřek poloroviny s vnitřním bodem -i, jejíž hranicí je osa úsečky s koncovými body 1, -i