Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
98.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   Vnitřek poloroviny s vnitřním bodem [1/2,-1/2], jejíž hranicí je osa úsečky [0,0],[1/2,-1/2]