Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
97.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z + i | | z + 1 |Polorovina s vnitřním bodem [-1,0] , jejíž hranicí je osa úsečky [-1,0],[0,-1]