Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
95.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | 2 - 3i | |z| > | 1 + 2i | Mezikruží bez vnitřní hranice se středem v počátku a s poloměry a