Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
88.Zapište rovnici, která má obraz oboru pravdivosti v Gaus.rovině osu ůsečky určené obrazy čísel 2, i. |z-2|=|z-i|