Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
87.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   Kružnice se středem S[0,-3/5] a poloměrem r=2/5