Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
83.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - 1 | | z + 1 | Polorovina s hranicí v ose y a nekladné x