Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
79.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   1 | z - 2i | 4 Mezikruží se středem S[0,2] a poloměry r=1 a r=4