Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
76.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z -4 + 4i |.| 1 - z |.| (z - )/2| = 0 Body [4,-4],[1,0] a osa x