Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
74.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   |- 4 - 2i|.| z - 4 - 2i | = 0 Body A[4,2] a B[4,-2]