Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
73.V Gaus.rovině zobrazte všechna kompl.čísla z, pro něž platí:   | z - i | = 2 Kružnice se středem S[0,1] a poloměrem r=2